Szkoła Hydrologii

CEL

Szkoła „Współczesne Zagadnienia Hydrologii” skierowana jest do naukowców, badaczy, pracowników administracji oraz praktyków zajmujących się rozwiązywaniem problemów związanych z tematyką wodną oraz implementacją ich rozwiązań w gospodarce.

Celem Szkoły jest prezentacja najnowszego stanu wiedzy i osiągnięć współczesnej hydrologii w aspekcie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Obecnie stosowane zarządzanie partycypacyjne w gospodarce wymaga podejścia komplementarnego i rozwijania zarówno edukacji obywatelskiej jak i edukacji w zakresie hydrologii i jej implementacji w gospodarce.

Pogłębianie więzi nauki z praktyką, organizacja forum gromadzenia i wymiany doświadczeń oraz wiedzy fachowej w kontekście współczesnych wyzwań naukowych i inżynierskich w połączeniu z wzajemnym uczeniem sprzyja dzisiejszym wyzwaniom rysującym się przed zintegrowanym zarządzaniem zasobami wodnymi.

TEMATYKA

Program 50. Szkoły obejmuje HYDROLOGIA – AKTUALNE PROBLEMY, WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA, WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ, w szczególności::

  • problemy hydrologiczne nierozwiązane: przepływy maksymalne o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia, stacjonarność szeregu czasowego;
  • współczesne zagadnienia: przepływy ekstremalne a zmiana klimatu, ryzyko suszy, ocena niedoborów wody;
  • wyzwania na przyszłość – ilościowo-jakościowa ocena zasobów wodnych w świetle zrównoważonego rozwoju;
  • modelowanie hydrologiczne w środowisku GIS – warsztaty;
  • aktualne problemy – referaty, komunikaty.

W ramach Szkoły przewidziany jest „dzień doktoranta” podczas którego młodzi adepci nauki mają możliwość przedstawić nurtujące ich problemy przed gronem naukowców i badaczy z najważniejszych ośrodków akademickich i instytutów badawczych w Polsce oraz ekspertów praktyków. Otwarcie tej platformy umożliwi szeroką dyskusję oraz wymianę poglądów i doświadczeń.

Program Szkoły przewiduje również możliwość przedstawiania aktualnych problemów przez praktyków. Ich obecność, szczególnie ceniona przez grono akademickie, pozwala na lepsze zrozumienie współczesnych wyzwań jakie stoją przed hydrologią inżynierską.

Zapraszamy osoby zainteresowane do wygłoszenia komunikatu. Prosimy o podanie tytułu na zgłoszeniu uczestnictwa. Komunikaty będą ujęte w harmonogramie Szkoły i przesłane do Uczestników w Komunikacie 2.

ZGŁOSZENIA

Termin nadsyłania zgłoszeń i wniesienia opłaty za uczestnictwo w 50. Szkole „Współczesne Zagadnienia Hydrologii” – 05.05.2023.


Osoby zgłaszające komunikat – maksymalny czas wystąpienia 30 min.
Formularze zgłoszeniowe będą dostępne na stronie internetowej: https://szkolahydrologii.imgw.p

KOSZT UCZESTNICTWA

Pobyt z noclegiem: 1450 zł obejmuje koszty organizacyjne, materiały, wyżywienie (obiad, serwis kawowy).
Pobyt bez noclegu: 850 zł obejmuje koszy organizacyjne, materiały, wyżywienie (obiad, serwis kawowy).


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany opłat.

WPŁATY

Bank PKO S.A. w Warszawie,
nr konta 09 1160 2202 0000 0005 5679 4610
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
w tytule przelewu „Konferencja – 50. Szkoła Hydrologii – Imię i nazwisko uczestnika”