Program

10.05.2022, wtorek

900 – 905otwarcie 49 Szkoły „Współczesne zagadnienia hydrologii” – kierownik Szkoły
dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW PIB
905 – 920przemówienie przewodniczącego KGW PAN – prof. Tomasz Okruszko
920 – 935przemówienie przewodniczącego Sekcji Hydrologii KGW PAN –
prof. Artur Magnuszewski
935 – 950przemówienie dyr. Centrum Badań i Rozwoju INGW PIB, z-cy dyr. IMGW PIB – prof. Mirosław Miętus

WYKŁADY

950 – 1145Zasoby wodne w świetle zmiany klimatu – Prof. Z. Kundzewicz, PAN
1145 – 1200przerwa
1200 – 1245dyskusja
1245 – 1330przerwa

REFERATY/KOMUNIKATY

1330 – 1400referat – Zagrożenie powodziowe w rejonie Płocka, dr hab. Bogusław Pawłowski, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. UMK Toruń
1400 – 1430referat – Parowanie z powierzchni wody – metodyka badań ewaporometrycznych, prof. T. Heese, IMGW PIB
1430 – 1445komunikat – Metody obliczania przepływu średniego niskiego SNQ – informacja o wydanej monografii, dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński, IMGW PIB
1445 – 1530dyskusja

11.05.2022, środa

WYKŁADY

900 – 1030Zasoby wód podziemnych – prof. Dorota Porowska, UW
1030 – 1045przerwa
1045 – 1130dyskusja
1130 – 1215przerwa

REFERATY/KOMUNIKATY

1215 – 1245referat – Opracowanie i wdrożenie optymalnego sposobu odprowadzania zużytych wód
1245 – 1315referat – Obrazowanie mis jeziornych – możliwości i problemy, dr Barbara Nowicka, UW, IMGW PIB
1315 – 1330przerwa
1330 – 1405referat – Retencja jeziorna poprzez stabilizację poziomu wody – konsekwencje ekologiczne, prof. Tomasz Heese, IMGW PIB
1405 – 1500dyskusja

12.05.2022, czwartek

WYKŁADY

900 – 1030Dane satelitarne dla hydrologii –  ocena potrzeb wodnych roślin – prof. Katarzyna Zielińska-Dąbrowska, IGiK
1030 – 1045przerwa
1045 – 1130dyskusja
1130 – 1215przerwa

WARSZTATY

1215 – 1545Zastosowanie danych satelitarnych do oceny potrzeb wodnych roślin

13.05.2022, piątek

REFERATY „Dzień doktoranta”

900 – 945referat – Nauczanie hydrologii, dr inż. Joanna Markowska, UP we Wrocławiu
945 – 1030referat – Wykorzystanie możliwości hydrologii ekspedycyjnej w pracach nad niżówką hydrologiczną zlewni niekontrolowanych na przykładzie pomiarów hydrometrycznych lat 2015-2016  z Wysoczyzny Kaliskiej, mgr Wojciech Krasowski, IMGW PIB
1030 – 1115referat – Ocena natężenia suszy hydrologicznej w wybranych zlewniach Polski, mgr Malwina Kozek, UŁ, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
1115 – 1130przerwa
1130 – 1200podsumowanie oraz ustalenia wstępne do 50 Szkoły Hydrologii
1200zamknięcie 49 Szkoły „Współczesne zagadnienia hydrologii”