Program

15.05.2023, poniedziałek

900-945Część oficjalna – wystąpienia okolicznościowe:
prof. T. Okruszko – przewodniczący KGW PAN,
prof. M. Miętus – dyr. CBiR IMGW-PIB,
dr hab. inż. T. Tokarczyk, prof. IMGW-PIB – kierownik Szkoły
945-1000przerwa
1000-1045WYKŁAD:„Przepływy maksymalne o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia” – dr hab. inż. Ewa Bogdanowicz (IG PAN), dr hab. Wojciech Jakubowski (UP Wrocław)
1045-1115przerwa kawowa
1115-1200WYKŁAD c.d.
1200-1215przerwa
1215-1300Seminarium – dr hab. inż. Ewa Bogdanowicz (IG PAN), dr hab. Wojciech Jakubowski (UP Wrocław)
1300-1500przerwa obiadowa
1500-1545Seminarium – dr hab. inż. Ewa Bogdanowicz (IG PAN), dr hab. Wojciech Jakubowski (UP Wrocław)
1545-1615przerwa kawowa
1615-1700 REFERAT: O największych elementach w próbie i ich wpływie na estymację kwantyli powodziowych” – prof. Krzysztof Kochanek (IG PAN)
1700-1715przerwa
1715-1800REFERAT: Uwagi na temat wyznaczania przepływów o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia na rzekach z zabudową hydrotechniczną” – dr hab. inż. Robert Banasiak, prof. IMGW-PIB (IMGW-PIB)
1800 kolacja

16.05.2023, wtorek

900-945WYKŁAD: „Dlaczego praca meteorologów i hydrologów jest potrzebna rynkowi ubezpieczeniowemu i reasekuracyjnemu?” – mgr Rafał Mańkowski (PIU)
945-1000przerwa
1000-1045WYKŁAD c.d.
1045-1115przerwa kawowa
1115-1200Seminarium – mgr Rafał Mańkowski (PIU)
1200-1215przerwa
1215-1300REFERAT: „Opady maksymalne o określonym czasie trwania i prawdopodobieństwie przewyższenia – projekt PMAXTP” – dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński, prof. IMGW-PIB (IMGW-PIB)
1300-1500przerwa obiadowa
1500-1545REFERAT: „Kryteria estymacji parametrów konceptualnych modeli  hydrologicznych relacji opad-odpływ” – dr Norbert Laskowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
1545-1615przerwa kawowa
1615-1700 REFERAT: „Innowacyjne urządzenia do regulacji poziomu wody w systemach melioracyjnych” – dr hab. inż. Tomasz Szymczak, em. prof. ITP PIB, AGROCOM POLSKA-Jerzy Koronczok
1700-1715przerwa
1715-1800REFERAT: „Gospodarka wodna w Nadleśnictwie Oborniki – studium przypadku” – mgr inż. Jarosław Bator, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki
1800 kolacja


17.05.2023 środa

900-945WYKŁAD: „Charakterystyka stanu jakościowego rzek w kontekście oddziaływania na obszary morskie” – dr hab. inż. Tamara Zalewska, prof. IMGW-PIB (IMGW-PIB)
945-1000przerwa
1000-1045WYKŁAD c.d.
1045-1115przerwa kawowa
1115-1200WYKŁAD – seminarium – dr hab. inż. Tamara Zalewska, prof. IMGW-PIB (IMGW-PIB)
1200-1215przerwa
1215-1300REFERAT: “Modelowanie hydrologiczne jako narzędzie do oceny skuteczności działań zwiększających dostępność zasobów wodnych” – M. Piniewski, P. Marcinkowski, T. Okruszko (SGGW)
1300-1500przerwa obiadowa
1500-1800wyjazd na Powązki, złożenie kwiatów
1800 kolacja

18.05.2023, czwartek

900-945WYKŁAD: „Od pomiaru do oceny zagrożenia suszą” – dr inż. Wiwiana Szalińska (IMGW PIB)
945-1000przerwa
1000-1045WYKŁAD c.d.
1045-1115przerwa kawowa
1115-1200WYKŁAD – seminarium – dr inż. Wiwiana Szalińska (IMGW-PIB)
1200-1215przerwa
1215-1300REFERAT: „Mała retencja i błękitno-zielona infrastruktura na przykładzie gminy Siechnice” – mgr inż. Jacek Gierczak, Urząd Miejski w Siechnicach, Dyrektor Wydziału Środowiska, Zieleni
1300-1500przerwa obiadowa
1500-1800WARSZTATY: „Zarządzanie spływem powierzchniowym, jako element planowania małej retencji i przeciwdziałania skutkom suszy” mgr inż. Michał Pancewicz (Scalgo)

19.05. 2023, piątek

Dzień doktoranta

900-945REFERAT: „Wpływ zbiorników retencyjnych na Nysie Kłodzkiej na parametry niżówek hydrologicznych” – mgr Wojciech Krasowski (IMGW-PIB)
945-1000przerwa
1000-1045REFERAT: „Badania ruchu piaszczystych ławic w korycie dolnej Wisły z wykorzystaniem obrazów satelitarnych Sentinel 1 i 2” – mgr Klaudia Kryniecka, dr hab. Artur Magnuszewski (UW).
1045-1115przerwa kawowa
1115-1200REFERAT: „Ocena adaptacyjności systemu społeczno-ekologicznego wobec zagrożenia powodziowego i suszy na przykładzie gmin zlokalizowanych w zlewni Nysy Kłodzkiej”, mgr inż. Grzegorz Dumieński (IMGW PIB)
1200-1215przerwa
1215-1300Sprawy organizacyjne – dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW PIB, kierownik Szkoły