Komunikat 2

Szkoła „Współczesne Zagadnienia hydrologii” skierowana jest do naukowców, badaczy, pracowników administracji oraz praktyków zajmujących się rozwiązywaniem problemów związanych z tematyką wodną oraz implementacją ich rozwiązań w gospodarce.

Celem Szkoły jest prezentacja najnowszego stanu wiedzy i osiągnięć współczesnej hydrologii w aspekcie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Obecnie stosowane zarządzanie partycypacyjne w gospodarce wymaga podejścia komplementarnego i rozwijania zarówno edukacji obywatelskiej jak i edukacji w zakresie hydrologii i jej implementacji w gospodarce.

Pogłębianie więzi nauki z praktyką, organizacja forum gromadzenia i wymiany doświadczeń oraz wiedzy fachowej w kontekście współczesnych wyzwań naukowych i inżynierskich w połączeniu
z wzajemnym uczeniem sprzyja dzisiejszym wyzwaniom rysującym się przed zintegrowanym zarządzaniem zasobami wodnymi.

Program XLIX Szkoły obejmuje problematykę z zakresu HYDROLOGIA DLA POTRZEB OCENY ZAGROŻEŃ I PROGNOZY ZASOBÓW WODNYCH,w szczególności:

  • hydrologia zlewni,
  • zasoby wodne w różnych warunkach zagospodarowania,
  • zasoby wód podziemnych,
  • ocena zasobów wodnych z uwzględnieniem zmiany klimatu,
  • wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do oceny zasobów wodnych,
  • zastosowanie danych satelitarnych – WARSZTATY
  • aktualne problemy hydrologii – REFERATY

W ramach Szkoły przewidziany jest „dzień doktoranta” podczas którego młodzi adepci nauki mają możliwość przedstawić nurtujące ich problemy przed gronem naukowców i badaczy
z najważniejszych ośrodków akademickich i instytutów badawczych w Polsce oraz ekspertów praktyków. Otwarcie tej platformy umożliwi szeroką dyskusję oraz wymianę poglądów i doświadczeń.

Program Szkoły przewiduje również możliwość przedstawiania aktualnych problemów przez praktyków. Ich obecność, szczególnie ceniona przez grono akademickie, pozwala na lepsze zrozumienie współczesnych wyzwań jakie stoją przed hydrologią inżynierską.

Zapraszamy osoby zainteresowane do wygłoszenia referatu/komunikatu. Prosimy o podanie tytułu na zgłoszeniu uczestnictwa. Referaty będą ujęte w harmonogramie Szkoły i przesłane do Uczestników
w Komunikacie nr 3.

Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 oraz geopolityczną kraju, tegoroczna XLIX Szkoła „Współczesne Zagadnienia Hydrologii” odbędzie się w trybie on-line. Szczegóły organizacyjne oraz zgłoszenie znajdują się na stronie https://szkolahydrologii.imgw.pl.

Szanowni Państwo, zapraszamy do aktywnego wzięcia udziału w Szkole.

Termin i miejsce:              

10 – 13 maja 2022r., on-line

Koszt uczestnictwa:         

150 zł – obejmuje koszty organizacyjne, materiały.

Komitet organizacyjny :   

prof. Laura RADCZUK – Opiekun Naukowy

dr hab. inż. Tamara TOKARCZYK, prof. IMGW PIB – kierownik Szkoły

Jolanta Buczyńska – sekretariat

Zgłoszenia:                       

Termin nadsyłania zgłoszeń za uczestnictwo w XLVIII Szkole „Współczesne Zagadnienia Hydrologii” – 20.04.2022.

Osoby zgłaszające komunikat/referat – maksymalny czas wystąpienia 30 min.

Rejestracja on-line: https://szkolahydrologii.imgw.pl

kontakt: jolanta.buczynska@imgw.pl,

kontakt tel.: tel. (22) 56-94-563, kom. 503-122-345

Wpłaty

Bank PKO S.A. w Warszawie,
nr konta 47 1240 6973 1111 0010 9444 8495
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
w tytule przelewu „XLIX Szkoła Hydrologii – Imię i nazwisko uczestnika”